Sabilder

previous arrow
Duyuru
kurs 01 slider
kurs 07 slider
kurs 06 slider
kurs 05 slider
kurs 04 slider
kurs 03 slider
kurs 02 slider
next arrow

Hakkımızda

  • Yurt içi ve yurt dışında sağlık ile ilgili sosyal, kültürel ve akademik çizgide, sağlık eğitiminde, hasta bakımı, tanı ve tedavisinde, teknik ve bilimsel imkanların geliştirilmesinde katkıda bulunmak,
  • Meslektaşlarını, hekimler başta olmak üzere sağlık ile ilgili tüm meslek gruplarını bu konularda bilgilendirmek için mezuniyet öncesi ve sonrası, yurt içi ve yurt dışında kurs, çalıştay  sempozyum, ortak toplantı, seminer ve kongreler düzenlemek,
  • Gerek bilime katkı sağlayacak görsel ve yazılı dokümanlar geliştirmek, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, TV ve radyo programları yapmak katılım sağlamak, takip etmek ve bunlara katkı sağlamak,
  • Eğitim yardımında bulunmak, burs vermek ve ödüller aracılığı ile çeşitli tıp dallarında eğitim ve araştırmaları teşvik etmek,
  • Benzer kurum ve eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, bu alanda ulusal ve uluslararası alandaki organizasyonlarla işbirliği yapmak,
  • Akademik iş sahibi olan kişileri bir araya getirerek bilimsel ve sosyal yönlerini daha çok geliştirmek,
  • Sağlık ve bilimin gelişimine katkıda bulunan diğer devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak,
  • Toplumun önemli sağlık problemleri hakkında gerek toplantılar yoluyla gerekse eğitim kitapçıkları ile bilgilendirilmesini sağlamaktır.